Estuc al foc


Estucs al foc de Carles Arola a l'institut Vilaseca

Estuc brunyit al foc.

El procés és molt similar al de la pintura al fresc, si bé la preparació ha de tenir més gruix per fer de coixí a l’hora de brunyir-ho.

Es pinta amb els pigments diluïts en una lletada de calç i sabó, abans de assecar-se hom ho brunyeix amb uns ferros roents ad hoc.

El resultat és un fresc amb superfície brillant d’una qualitat molt bonica.

 

CORREU

Pintura al fresc ] [ Estuc al Foc ] Esgrafiat ] Tremp d'ou ] Polímers ] Daurats ]

versió en CATALÀ versión en  CASTELLANO FRANÇAIS ENGLISH  VERSION