Esgrafiat


Fragment   dels esgrafiats  del presbiteri de Santa Marina restaurats per en Carles Arola 2001

        Esgrafiat
L’esgrafiat és un procediment mural a base de colors plans a dos nivells molt utilitzat en les decoracions de façanes i interiors a partir de les darreries del segle XVI.

Els modernistes l’utilitzaren profusament en llurs decoracions.

L’esgrafiat consisteix en la superposició de dos o tres estucs de diferent color.

Sobre el primer arrebossat prèviament tenyit amb pigments minerals, s’hi aplica un estuc més clar que en tendre es talla amb una eina tallant anomenada estilet descobrint el color de la primera capa aconseguint així gran vistositat

 

CORREU

Pintura al fresc ] Estuc al Foc ] [ Esgrafiat ] Tremp d'ou ] Polímers ] Daurats ]

versió en CATALÀ versión en  CASTELLANO FRANÇAIS ENGLISH  VERSION