Restauració de pintures murals al fresc

Restauració de frescos.

La restauració dels frescos sol començar amb la detecció del solc deixat en el mur a l’hora de dibuixar-hi. Sovint és necessària una acurada neteja de la superfície pictòrica amb aigua destil·lada i detergent de pH neutre. Després es procedeix a l'eliminació d'afloracències i salnitres provinents de l’interior del mur.

Si es decideix no arrencar els frescos i restaurar-los in situ, el que fem és consolidar el suport adherint els arrebossats superficials més rics de calç amb els més magres de fons per evitar despreniments de la capa pictòrica. A continuació es reintegra la massa de material que hagi pogut perdre per igualar la superfície i finalment amb la tècnica del trateion i utilitzant goma aràbiga reintegrem de manera totalment reversible la capa pictòrica conferint al conjunt una visió sencera, global.

Restauració dels frescos per en Carles Arola a : 


Museu Romàntic  Can Papiol  a  Vilanova i la Geltrú


Restauració dels frescos del mas d'En Duran a Botarell 

 

 

Restauració :                                                                           

 

CORREU

[ de pintures al fresc ] de pintura al tremp ] d'esgrafiats ] de façanes ] de daurats. ]

versió en CATALÀ versión en  CASTELLANO FRANÇAIS ENGLISH  VERSION