Press notes

· 31 of may of 1991 DIARI DE TARRAGONA pp26

· 14 of June of 1991 DIARI DE TARRAGONA pp18

· 18 of  June  of 1991 DIARI DE TARRAGONA pp 19

· 28 of Juny of 1991 EL VALLENC pp.4 Josep M Rovira i Garriga: "Transparències d’una inauguració a Lilla"

· 8 of September of 1994 CATALUNYA CRISTIANA pp9 "Benedicció del nou retaule de la capella del Santíssim a l’Església Parroquial d’Ascó"

· 7 of May of 1995 DIARI DE TARRAGONA pp 17 "El Ayuntamiento pinta un mural en una pared medianera de la Plaça dels Sedassos"

· 24 of May of 1995 NOU DIARI contraportada. "Imatges del dia" y pp 9 "La Plaça del Sedassos ja mostra el mural de Carles Arola"

· 24 of May of 1995 DIARI DE TARRAGONA portada "La mejor pintada de Tarragona" y pp23 "Los nuevos vecinos de la Plaça dels Sedassos"l

· 28 of May of 1995 DIARI DE TARRAGONA pp16 "Otra forma de pintar una pared"

· 4 of June of 1995 EL PERIÓDICO pp22 "Tarragona pone guapas las paredes medianeras desnudas de sus edificios"

· 3 of September de 1995 DIARI DE TARRAGONA "Lilla: festa major i coronament del retaule de l’Església parroquial"

· 1995 REVISTA DEL VIDRIO nº 34 pp6 "la galería de artistas"

· 20 of July of 1996 DIARI DE TARRAGONA pp23 "La iglesia parroquial reproduce un retablo del año 1700 para conmemorar el tricentenario"

· 21 of Novenber of 2000 DIARI DE SABADELL pp17 "Cara a cara" Víctor Colomer

· 6 of Genary of 2001 DIARI DE SABADELL pp27 "El Michelangelo urbà" Víctor Colomer

 

CORREU

Biography ] Chronology ] Bibliography ] [ Press notes ]

versió en CATALÀ versión en  CASTELLANO FRANÇAIS ENGLISH  VERSION