Cours de Peinture Murale 

6 LLIÇONS DE PINTURA MURAL

El primer curset professat en aquesta Acadèmia

de Belles Arts de Sant Jordi, es celebrà entre octubre i

novembre de 1997.

Aquest serà el segon i amb el propòsit i

l'esperança que tingui l'eficàcia de contribuir a la

divulgació de la pintura mural, mural-mural, podria afegir-

se i en una època de descens en la seva pràctica i no

precisament aquella pintura que, tot i fixada a la paret

no ofereix la qualitat específica, d'unió, integració o que

pot definir-se com "agermanament" sinó aquella que no

pot confondre’s per la seva específica qualitat,

complement de l'estança i sedant de la visió quotidiana,

sense propòsit de constituïr espectacle.

Aquests cursets de l'Acadèmia són derivació dels

que es professaven a l'Escola Internacional de Pintura

Mural Contemporània, celebrats durant 24 anys en el

^monestir de Sant Cugat del Vallès, que a la mort del seu

creador i a la seva memòria, el de contemporani canvià

per Miquel Farré, era l'any 1978. Farré va ésser un dels

grans muralistes del segle passat i, continuada l'Escola

durant uns anys per Josep Mª Garrut que en fou cofundador

i a la vegada secretari general i professor de la mateixa.

Aquest procediment mural i al fresc pot

considerar-se total, comparable amb la música de la qual

l'orgue és l'instrument rei, que encara no està del tot

descobert i com la pintura mural i al fresc, que té unes

possibilitats que pot esdevenir la sorpresa del futur.

Enguany fem una pinzellada al fenòmen mundial

dels grafits, generalment ho fan joves que pinten en parets

provisionals de tanca, que cap-a-la-fi, ens agradi o no,

són els últims muralistes.

Esperem que aquest procediment tan antic com la

civilització i molt més aprop de la societat, referit al mur i

no al procediment que no el quadre de cavallet, es torni a

actualitzar com a fet artístic i com a projecció social.

En aquesta ocasió ens farà demostracions d'ordre

pràctic un notable pintor, especialitzat en la pintura que

ens ocupa, l'artista d'aquesta especialitat que també

fou alumne d'aquella escola de Sant Cugat i que ens

donarà unes solucions a aquesta gran pintura que ens

ocupa i preocupa.

 

PROGRAMA

Mes de març

lª lliçó Dilluns 18

RAONAMENT SOBRE LA PINTURA MURAL

Què és la pintura mural, el seu concepte. Què és el fresc?

Repàs d'alguna pintura de l'antiguitat. Art neolític, Egipte,

Grècia, Roma. La pintura mediterrània de Creta i les illes.

 

2ª lliçó Dimarts 19

ELS ELEMENTS DE LA PINTURA AL FRESC

Seguint amb exemples de pintura al fresc:

Època medieval, món romànic i gòtic.

Mur, suport. Calç, sorra, pigments. Manera d'utilitzar-los.

 

3ªlliçó Dimecres 20

CONTINUACIÓ DE LA HISTÒRIA DE LA PINTURA MURAL

El Renaixement, eclosió de la pintura al mur;

murals contemporanis.

 

4ª lliçó Dijous 21

ELS MURALS A EUROPA I AMÈRICA: MEXIC.

Quelcom d'Orient. Treballs preliminars de la pintura al fresc.

Exemples teòrics i pràctics.

 

5ª lliçó Dilluns 25

LA PINTURA DE CAVALLET AMB CONCEPTE DE

PINTURA MURAL

Els últims muralistes, els grafits. Presentació d'alguns exemples.

Derivacions espectaculars que són conseqüència de la pintura

mural i més enllà del mur.

 

6ª lliçó Dimarts 26

LLIÇÓ PRÀCTICA

El pintat, l' assecatge i el retoc final.

Altres tècniques al fresc: l'estuc o planxat al foc i l'esgrafiat.

Recomanació de visitar alguns murals com exemple.

CORREU

Maintenant ] Frais ] [ Cours de Peinture Murale ]

versió en CATALÀ versión en  CASTELLANO FRANÇAIS ENGLISH  VERSION